Historia

Jesienią 1948 r. Inspektorat Szkolny w Świebodzinie podjął decyzję o założeniu w Sulechowie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Uroczyste otwarcie biblioteki nastąpiło 15 stycznia 1949r. Jednoizbowy lokal na bibliotekę mieścił się w sulechowskim Ratuszu na parterze. Pierwsze książki dla biblioteki w liczbie 487 wol. (w tym 299 opracowanych) zostały przydzielone przez Ministerstwo Oświaty. Na koniec 1949 roku, biblioteka miała zarejestrowanych ok. 300 czytelników, liczba księgozbioru wynosiła 4137 woluminów.

Lata 1951 – 1955 są okresem szybkiego rozwoju biblioteki, zwiększa się liczba pomieszczeń biblioteki do 3 izb mieszczących się nadal na parterze sulechowskiego Ratusza, oraz liczba księgozbiorów, która na koniec 1954 roku wynosiła 4137 woluminów.

W 1955 roku nastąpiło połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej z Biblioteką Powiatową działająca na terenie Sulechowa od 1952 roku, przy ulicy Sikorskiego. Powstała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Sulechowie z siedzibą przy ulicy Sikorskiego. W jej ramach działało 14 bibliotek, w tym 2 miejskie i 11 gromadzkich.

Lata 1955-1966 są okresem dalszego rozwoju biblioteki, systematycznie zwiększa się liczba zarejestrowanych czytelników i liczba księgozbiorów, wzbogacone są formy pracy z czytelnikami.

W lutym 1967 r. w związku z remontem Ratusza PiMBP zostaje przeniesiona do budynku przy ulicy PCK 8, wypożyczalnia dziecięca i biuro lokują się w Hotelu Robotniczym. sytuacja lokalowa ulega znacznemu pogorszeniu, lokale są zimne i nieprzystosowanie do potrzeb biblioteki.

W 1970 roku siedziba biblioteki przenosi się na ulicę 1 Maja 9 do 6 małych pomieszczeń nie przystosowanych do pracy z czytelnikiem.

Po kilku latach tułaczki po różnych pomieszczeniach na początku 1974 roku, biblioteka wraca do sulechowskiego Ratusza. Zyskuje nowy wystrój i wyposażenie, sale są przestronne, estetycznie wykończone, urządzone z wolnym dostępem do półek w wypożyczalniach.

W związku z reformą administracyjną w 1976 roku następuje likwidacja Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, powstaje Miejska Biblioteka Publiczna posiadająca 5 filii bibliotecznych.
W 1984 r. Odział dla Dzieci zostaje przeniesiony na ul. Okrężną 30.

Rok 1991 jest rokiem połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej z Sulechowskim Domem Kultury.

Lata 1991 -1997 to trudny okres dla biblioteki. W związku z oszczędnościami zmniejsza się powierzchnia biblioteki, do Ratusza wraca Odział dla Dzieci.

W ramach Sulechowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, biblioteka działa do końca 2004 r.

Pod koniec 2004 r. biblioteka zostaje przeniesiona do nowych przestronnych, specjalnie przystosowanych na potrzeby biblioteki pomieszczeń przy ul. Jana Pawła II 52.

1 stycznia 2005 r. następuje podział Sulechowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, zostaje utworzona Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów.