Liga e Szkoła – ciąg dalszy

15 września rozpoczął się nabór dzieci i młodzieży z powiatu zielonogórskiego do Projektu “Liga eSzkoła”. Już 16 października młodzi uczestnicy z Sulechowa zaczęli rozwijać swoje kompetencje cyfrowe biorąc udział w zajęciach Lego Spike. Biorąc udział w projekcie zyskują możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu e-Citizen ECDL oraz możliwość rozpoczęcia swojej przygody z robotyką oraz LEGO Education. Zajęcia prowadzone są w 8-osobowych zespole chłopców w wieku 12 – 15 lat. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Zajęcie odbywają się co sobotę w godzinach 10.00 – 13.00 w Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów. W projekcie biorą udział następujące osoby: Patryk Barański, Kajetan Klimczak, Maciej Maliński, Jan Mikołajczyk, Ivan Padalko, Jakub Skowroń, Aleksander Śliwiński i Ksawier Toboła. Projekt “Liga eSzkoła”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, ma na celu m.in. podniesienie kwalifikacji cyfrowych pracowników Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury. Istotne jest również wyposażenie placówek GSIK w sprzęt elektroniczny oraz laboratoria do prowadzenia zajęć z robotyki. Natomiast kluczowym elementem Projektu jest rozwój kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Młodzi mieszkańcy Sulechowa mają szansę zdobyć kluczowe umiejętności w dobie gospodarki informacyjnej, uczestnicząc w atrakcyjnych i bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych. Kurs składa się z 30 godzin Programowania LEGO Spike oraz 30 godzin ECDL e-Obywatel. Udział w spotkaniach w ramach zajęć z robotyki przygotowuje dzieci i młodzież do wystartowania w konkursie FIRST LEGO League. Natomiast w drugiej części projektu młodzi uczestnicy będą mogli uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Zaświadcza on, że jego posiadacz potrafi przy pomocy komputera prawidłowo realizować podstawowe zadania, takie jak edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też praca w sieci komputerowej. Biblioteka została wyposażone w laboratorium robotyki, niezbędne do prowadzenia zajęć. Otrzymała dwa roboty LEGO Spike Prime, dwa notebooki, dwa tablety, a ponadto specjalną matę konkursową. Po zakończeniu projektu przekazany sprzęt przechodzi na własność placówki. Umożliwi to kontynuowanie zajęć dla dzieci i rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia z robotyki i programowania.

 

 

 

Może Ci się również spodoba