„Moja wakacyjna książka”

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów Odział dla dzieci ogłasza konkurs literacko – plastyczny pod hasłem „Moja wakacyjna książka”

Jest to wakacyjny konkurs literacko – plastyczny dla młodszych mieszkańców gminy Sulechów. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci do lat 15. Zadaniem dzieci młodszych
(do lat 10) jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej przygodę bohaterów z książki przeczytanej podczas wakacji.  Natomiast dzieci starsze (11 – 15 lat) mają za zadanie napisać treść literacką opisującą swoje wrażenia po przeczytaniu wakacyjnej książki, aby w ten sposób zachęcić innych czytelników do przeczytania wybranej pozycji.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do lat 15 z podziałem na dwie kategorie wiekowe : dzieci do lat 10 i dzieci w wieku 11 – 15 lat. Dzieci młodsze wykonują prace plastyczne, dzieci starsze piszą pracę literacką.
  2. Technika prac plastycznych jest dowolna i ma dotyczyć książki przeczytanej podczas wakacji. Przedmiotem pracy literackiej jest krótki tekst literacki  (wiersz, esej, opowiadanie lub reportaż) związany z przeczytaną podczas wakacji książką.
  3. Prace będą nagradzane w dwóch kategoriach: praca plastyczna i praca literacka. Nagrody rozdane zostaną po koniec wakacji.
  4. Każdą pracę należy czytelnie podpisać podając imię i nazwisko autora pracy oraz wiek.
  5. Dostarczone do biblioteki prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prac przechodzą one na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
  6. Oceny prac dokona jury powołane przez dyrektora biblioteki
  7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań biblioteki.
  8. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.
  9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z późniejszymi zmianami.
  10. Prace należy składać w siedzibie biblioteki do 21 sierpnia 2020 r. Adres biblioteki: Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów, ul. Jana Pawła II 52, tel. 68 455 30 40

 

Comments are closed.