Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych

To święto, ustanowione przez Międzynarodową Organizację Pracy ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. Dzień ten jest również okazją do zwiększenia świadomości na temat korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych w różnych aspektach życia społecznego. Niezwykle istotne znacznie dla potwierdzenia i wzmocnienia praw osób niepełnosprawnych jest promowanie, ochrona oraz umożliwienie wszystkim osobom niepełnosprawnym nieograniczonego korzystania z wszystkich fundamentalnych swobód i praw człowieka, oraz promowanie poszanowania dla ich godności osobistej.
W Bibliotece w Oddziale dla Dzieci z okazji Święta Osób Niepełnosprawnych zorganizowano muzyczno – sportowe show, w którym to dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie pod kierunkiem Anny Gmiąt
i Anny Pietrusiewicz wystąpiły dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Może Ci się również spodoba