“1050 rocznica Chrztu Polski”

14 kwietnia odbyło się spotkanie upamiętniające 1050 rocznicę Chrztu Polski. Jest to wydarzenie bardzo doniosłe w historii naszej państwowości. Zaproszonych gości i uczestników spotkania powitała dyrektor Teresa Zawalna. Historię początków chrystianizacji państwa polskiego opowiedział Przemysław Mikołajczyk nauczyciel historii z Zespołu Szkół nr 3 w Sulechowie, który przygotował prezentację multimedialną. “Chrzest Polski”. Krótki montaż słowno-muzyczny zaprezentowały uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie przygotowany przez nauczycielkę Sylwię Bączkiewicz. Spotkanie ubarwił występ zespołu ” Promyk” z Centrum Usług Socjalnych pod kierunkiem Magdaleny Szandurskiej. Podczas spotkania podsumowano gminny konkurs plastyczny ph. “1050 rocznica Chrztu Polski” dla klas IV-VI szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Nagrody ufundowali ; Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów, Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. ks. kan. Andrzej Szkwarek, Gmina Sulechów.
Komisja w składzie:
1. Czesława Sosińska – inspektor do sp. plastyki w SDK w Sulechowie
2. Jolanta Grefling – kustosz
3. Teresa Wasilewicz – starszy bibliotekarz
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia :
kategoria klasy IV-VI szkoły podstawowe :
I miejsce – NIKOLA BAŚNIAK kl. VI Szkoła Podstawowa w Bukowie
II miejsce – DOBROSŁAWA KOCHUT kl. V Szkoła Podstawowa w Bukowie
III miejsce – OSKAR PIEKARSKI kl. VI Szkoła Podstawowa w Cigacicach
wyróżnienia :
1. WIKTORIA MAJDA kl. VI Szkoła Podstawowa w Bukowie
2. ALEKSANDRA WOJCIECHOWSKA kl. V Szkoła Podstawowa w Kalsku
kategoria klasy gimnazjalne :
I miejsce – MAJA SAKUMA kl. II Gimnazjum w Pomorsku
II miejsce – ARTUR GDECZYK kl. I Gimnazjum Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
III miejsce – WERONIKA OLEJNIK kl. I Gimnazjum nr 2 w Sulechowie
wyróżnienia :
1. JULIA DONAJ kl. II Gimnazjum w Pomorsku
2. ALICJA JASIEWICZ kl. III Gimnazjum nr 2 w Sulechowie
O wręczenie nagród dyrektor biblioteki poprosiła zastępcę burmistrza Danutę Jurzak,
ks. kan. Andrzeja Szkwarka, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Barbarę Suwałę i kierownika Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Wojciecha Sołtysa.
Na zakończenie uroczystości odśpiewano wspólnie pieśń “Boże coś Polskę”.

Może Ci się również spodoba