Malarstwo Stanisława Skowrońskiego

Wystawa malarstwa Stanisława Skowrońskiego w bibliotece. Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy 4 czerwca o godzinie 17:00

Stanisław Skowroński urodził się 30 czerwca 1935 roku w Kamionkach Wielkich w woj. stanisławowskim. Maturę uzyskał w Liceum Pedagogicznym w Ośnie Lubuskim w 1954 roku. Studium Nauczycielskie w Raciborzu o kierunku wychowanie fizyczne i muzyczne ukończył w 1956 r. a Studium Nauczycielskie o profilu rysunek i malarstwo z zajęciami plastycznymi - w roku 1956 w Katowicach. W Poznaniu ukończył studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego w roku 1968 oraz podyplomowe trenerskie- w 1972.

Pan Stanisław często powtarza, że rysunek i malarstwo były w jego kręgu zainteresowania od dzieciństwa. Marzył o studiach w Akademii Sztuk Pięknych, chciał być profesjonalnym malarzem. Niestety, różne niesprzyjające wydarzenia ówczesnych lat, niezależne od autora, nie pozwoliły na realizację młodzieńczych marzeń. Głównym tematem jego wielu prac jest malarstwo krajobrazowe, przedstawiające naturę otoczenia wiejskiego.

Stanisław Skowroński był związany z Sulechowem w latach 1955-1978 i pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadził również jako trener siatkarski klub kobiecy MLKS “Zawisza”, który stworzył od podstaw. Największym sukcesem Pana Stanisława, a także klubu, było zdobycie przez Zawiszanki Pucharu Polski w październiku 1975 roku. 

Za szczególne zasługi w tworzeniu ogólnopolskich sportowych sukcesów Sulechowa 25 września 2017 r. Stanisław Skowroński otrzymał tytuł “Honorowego Obywatela Gminy Sulechów”.

powered ByGiro.com

ikona osoby na wózku