Ferionada 2018 “Czy znasz swoich sąsiadów za granicą państwową?”

Od 12.02 do 23.02  po raz kolejny zostały zaplanowane i zorganizowane ferie w Oddziale dla Dzieci. Ferie w tym roku miały następujący tytuł: Ferionada 2018 „Czy znasz swoich sąsiadów za granicą państwową?”. Jak sam tytuł głosi, celem i treścią ferii, miało być zapoznanie dzieci z ogólnym zarysem siedmiu państw, z którymi graniczy Polska.  Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku, przez dwa tygodnie, czyli w sumie trwały dziesięć dni. Opiekunem i osobą prowadzącą była p. Anna Gawrońska, bibliotekarka oddziału dziecięcego. Każdy dzień ferii nosił swój odrębny tytuł, tak też dzień 12-tego lutego był pod nazwą: “Zabawa od dechy do dechy poznajemy Czechy”. Każdego dnia zajęcia rozpoczynały się prezentacją multimedialną, przedstawiającą zarys geograficzny, historyczny, obyczajowy-kulturowy krajów graniczących z Polską. Następnie na podstawie prezentacji, dzieci z pomocą osoby prowadzącej starały się  „przenieść” owe informacje  na wspólny duży plakat. W przerwie tworzenia plakatu, p. Ania Gawrońska czytała klasykę literatury dziecięcej, stosowną do omawianego kraju. Dzień 13-tego lutego, nosił tytuł; „To jest racja, piękna jest górzysta Słowacja”.  Tok zajęć odpowiadał poprzedniemu dniu, tym razem w grę wchodził kraj Słowacji, zakończony utworzeniem kolejnego plakatu. Dzień 14-tego lutego zatytułowany został: „Ukraina, dwa razy większa od Polski kraina”. Tym razem również harmonogram dnia, miał podobna formę ale punktem czołowym była Ukraina. Dzień 15-tego lutego nosił tytuł: „ Malujemy witraże, każdy swój talent pokaże”. Tego dnia dzieci tworzyły własne dzieła na szkle. Wykorzystane zostały specjalne farby do malowania , do dyspozycji były wszelkiego rodzaju wzory z różnorodną tematyką. Kolejnym zadaniem jakie stało przed dziećmi, było malowanie słoików farbą akrylowa oraz naklejania na nie kolorowych serwetek, tzw. Decoupage.  Dzień 16- lutego zatytułowaliśmy: „Na Białorusi, piękna zieleń oko kusi”. Ten Dzień rozpoczęliśmy od wykańczania naszych szklanych dzieł. Dzień 19-tego lutego upłynął nam pod tytułem: „Litwa – skarbnica historii” i tym razem plan dnia zgodny był z naszym projektem, czyli prezentacja a następnie tworzenie plakatu. Kolejny dzień 20-sty  luty towarzyszył nam pod tytułem; „Rosja –kraina wielokulturowa, bogata i obszerna”. Tym razem również dzieci ubogacone zostały w wiedzę na temat Rosji. Tradycyjnie według planu głównego, nastąpiło tworzenie plakatu z Rosją w roli głównej. Dzień 21-tego lutego widniał pod tytułem: ”Niemcy to kraj szesnastu Landów”. W ten sposób powstał ostatni plakat. Dzień 22-tego lutego nosił następujący tytuł: „Wśród pięknych książeczek zjem pizzy kawałeczek”.  W rwetesie przygotowywania pizzy odbywały się rozmowy dotyczące kuchni poznanych wcześniej krajów. Ostatni dzień 23-lutego towarzyszył nam pod tytułem: „Sałatkowe biesiadowanie i ferii pożegnanie”. Tego dnia dzieci, przygotowywały sałatkę owocową . Ten dzień był dniem podsumowującym, dlatego też p. Ania przygotowała Quiz dotyczący wiedzy na temat krajów, które prezentowane były w czasie ferii. Grupa dzieci, która uczestniczyła w zajęciach, stworzyła zgrany zespół, świetnie współpracując z sobą i p. Anią. Większa liczba osób brała udział od początku do końca cyklu „ Ferionady”,  dlatego też dzieci zżyły się z sobą i potrafiły się świetnie komunikować. Plakaty, które dzieci utworzyły zdobią dziś naszą bibliotekę, tworząc piękną wystawę. Do tworzenia plakatów zostały wykorzystane wszelkie techniki plastyczne oraz różne materiały. Dziś plakaty te nie tylko upiększają naszą placówkę ale tworzą niepowtarzalny klimat i przede wszystkim przywołują miłe wspomnienia, który stworzyły dzieci swą obecnością w czasie FERIONADY 2018.

Może Ci się również spodoba