Gminny konkurs literacki z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 w Sulechowie

oraz Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów ogłasza

gminny konkurs literacki z okazji 100 rocznicy

wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Postanowienia ogólne:

  1. Organizatorem Konkursu jest Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 oraz Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów.
  2. Regulamin i założenia organizacyjne określają warunki, na jakich odbywa się konkurs oraz warunki uczestnictwa.
  3. Celem konkursu jest:

– upowszechnianie wiedzy związanej z Powstaniem Wielkopolskim;

– rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją;

– rozwijanie i zgłębianie umiejętności posługiwania się pismem

w różnych gatunkach literackich;

– kształtowanie postaw patriotycznych i lokalnych.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do III klas gimnazjalnych i szkół średnich z terenu gminy Sulechów.

 Założenia organizacyjne:

  1. Do konkursu można zgłaszać różne gatunki literackie; opowiadanie, baśń, legendę, list itp.
  2. Tematem przewodnim konkursu jest Powstanie Wielkopolskie ale zgłoszony utwór literacki nie musi streszczać wydarzeń historycznych – może to być fikcyjna opowieść luźno inspirowana wydarzeniami Powstania Wielkopolskiego.
  3. Każdy uczestnik składa tylko jedną pracę.
  4. Przyjmujemy prace pisane na komputerze maksymalnie dwie strony A4, czcionka 12, interlinia 1,5.
  5. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:

– imię i nazwisko uczestnika konkursu;

– wiek;

– adres szkoły/placówki.

  1. Prace konkursowe nie będą zwracane.
  2. Opiekunowie osób biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych: imię i nazwisko, wiek, adres szkoły/placówki, umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora.

Termin dostarczenia prac;

Prace należy dostarczyć do dnia 30 października 2018r. do Czytelni Oddziału dla Dzieci

Ocena prac i nagrody

Prace oceniać będzie komisja konkursowa, a wręczenie nagród nastąpi w Sulechowskim Zborze dnia 06 grudnia 2018r. podczas obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

 

Może Ci się również spodoba