Gminny konkurs plastyczny na kartkę okolicznościową z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 w Sulechowie

oraz Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów

ogłasza gminny konkurs plastyczny na kartkę okolicznościową

z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem Konkursu jest Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 w Sulechowie oraz Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów.
 2. Regulamin i założenia organizacyjne określają warunki, na jakich odbywa się konkurs.
 3. Celem konkursu jest:

– upowszechnianie wiedzy związanej z Powstaniem Wielkopolskim;

– rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,

– rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.

Regulamin i założenia organizacyjne:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy-kartki okolicznościowej.
 3. Technika płaska: rysunek, malarstwo, grafika, collage (bez użycia materiałów nietrwałych, jak: plastelina, modelina, produkty spożywcze ).
 4. Format: A 4.
 5. Każdy uczestnik składa tylko jedna pracę plastyczną.
 6. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:

– imię i nazwisko uczestnika konkursu;

– wiek;

– adres szkoły/placówki.

 1. Prace konkursowe nie będą zwracane.
 2. Opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych: imię i nazwisko, wiek, adres szkoły/placówki, umieszczenie imiennych wyników na pracy oraz na stronie internetowej organizatora.

Termin dostarczenia prac:

Prace należy dostarczyć do dnia 30 października 2018r. do Czytelni Oddziału dla Dzieci.

Ocena prac i nagrody

Prace oceniać będzie komisja konkursowa, a uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Sulechowskim Zborze dnia 06 grudnia 2018r., podczas obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

Może Ci się również spodoba