Konkurs MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA 2018 – poezja Zbigniewa Herberta

Regulamin konkursu „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA 2018” – poezja Zbigniewa Herberta

Organizator konkursu:

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów

Cele konkursu:

 • promocja czytelnictwa;
 • budzenie zainteresowania wartościową literaturą;
 • kształtowanie umiejętności pięknego czytania i interpretacji tekstu literackiego;
 • uwrażliwianie na piękno języka ojczystego;
 • uczenie rywalizacji.

Przebieg konkursu:

 • w konkursie biorą udział uczniowie gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy Sulechów;
 • formularz zgłoszenia uczestnika do konkursu należy przesłać na adres e-mail biblioteka_pub_gm_sul@o2.pl
  do 10 października 2018 r. lub zgłosić telefonicznie pod numer 68 455 30 40
 • eliminacje odbędą się 24 października 2018 r. o godz. 11:00 w Czytelni dla Dorosłych BPGS;
 • konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
 • do I etapu przystępują osoby z wcześniej przygotowanym przez siebie tekstem wiersza autorstwa Zbigniewa Herberta, (prezentacja tekstu nie powinna przekraczać 2 minut);
 • do II etapu przechodzą uczniowie najlepiej czytający w I etapie;
 • w II etapie uczestnicy losują tekst wybrany przez bibliotekarza i po krótkim zapoznaniu się z nimi następuje  dalsza prezentacja konkursowa.
 • podczas czytania ocenie podlegać będzie:
 • płynność i bezbłędność czytania;
 • interpretacja wybranego tekstu;
 • dykcja i prawidłowa emisja głosu;
 • umiejętność tworzenia nastroju.
 • za każdą z w/w cech dobrego czytania uczestnik może uzyskać od 0 – 3 punktów przyznanych przez jury konkursu.

Nagrody:

Zwycięzca konkursu otrzyma statuetkę „Mistrz Pięknego Czytania 2018”, a pozostali laureaci konkursu nagrody i dyplomy.

 

Formularz zgłoszenia uczestnika do konkursu „Mistrz Pięknego Czytania 2018” – poezja
Zbigniewa Herberta

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………

klasa/szkoła………………………………………………………………………………………………………

telefon do kontaktu………………………………………………………………………………………….

Oświadczenie:  (wypełnia uczeń i opiekun prawny ucznia)

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Mistrz Pięknego Czytania 2018” – poezja Zbigniewa Herberta
  i akceptuję jego warunki.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej/ego córki/syna podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia konkursu i działań promocyjnych oraz bezpłatne wykorzystanie jej/jego wizerunku w ewentualnych materiałach umieszczonych na stronie internetowej BPGS/w Biuletynie Informacyjnym Miasta i Gminy Sulechów.

                      (podpis uczestnika)                                                                                           (podpis opiekuna)

Może Ci się również spodoba