Nowe zasady korzystania z biblioteki

Od 4 maja 2021 r. przywracamy w wypożyczalniach wolny dostęp do księgozbioru i ograniczone korzystanie z czytelni

  1. W pomieszczeniach bibliotecznych obowiązuje limit osób (1 osoba na 15 m2), zachowanie odstępu (min. 1,5 m), dezynfekcja rąk oraz zakrywanie nosa i ust (maseczka ochronna).
  2. W wypożyczalni dla dorosłych mogą przebywać jednocześnie 4 osoby, a w wypożyczalni dla dzieci 2 osoby z wyłączeniem dzieci w towarzystwie rodziców.
  3. Zwracane materiały biblioteczne należy umieścić w SPECJALNIE DO TEGO WYZNACZONYM MIEJSCU, zostaną one poddane 3 dniowej kwarantannie.
  4. W czytelni dla dorosłych i dla dzieci mogą przebywać jednocześnie 2 osoby,
    z
    komputera może korzystać 1 osoba maksymalnie do 15 minut.
  5. Nadal pozostaje wyłączony z użytkowania „Kącik maluszka”, kiermasz książek, szatnia i toalety.
  6. Na bieżąco będzie przeprowadzana dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń bibliotecznych.

Może Ci się również spodoba