Od 22 czerwca biblioteka otwiera czytelnie i wznawia wolny dostęp do księgozbiorów w wypożyczalniach.

W trosce o bezpieczeństwo czytelników i pracowników w trakcie pandemii zostają wprowadzone  nowe zasady korzystania z biblioteki  :

Czytelnie wznawiają działalność od poniedziałku do piątku
w godzinach:
8:00-11:30                                                                                                                                                     12:30-16:00                                                                                                                                                       
Podczas godzinnej przerwy (11:30 – 12:30) będzie przeprowadzana dezynfekcja stanowisk i innych powierzchni, a także wietrzenie czytelni.

Użytkownicy po wejściu do biblioteki będą zobowiązani do dezynfekcji rąk  oraz do zakrywania ust i nosa. W celu zachowania bezpiecznej odległości w jednej czytelni może przebywać jednorazowo 2 użytkowników. Podczas organizacji imprez upowszechniających czytelnictwo w każdej czytelni udostępnia się 10 miejsc, odległość między osobami będzie wynosić min. 1,5 m. w celu zachowania zasad bezpieczeństwa.
W czasie trwania pandemii nie będzie możliwości korzystania z Kącika dla Malucha i   Xboksa. Na komputerach stacjonarnych nie będzie dostępna usługa korzystania z Internetu.

 1. Pracownicy biblioteki będą regulować liczbę osób wchodzących w tym samym czasie do biblioteki i nadzorować przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 2. Osoby przychodzące z zamiarem skorzystania z czytelni zostaną zarejestrowane przez bibliotekarza przy wejściu do biblioteki.
 3. W bibliotece obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych. Użytkownik bez maski nie zostanie obsłużony.
 4. Użytkowników biblioteki obowiązuje dezynfekcja dłoni. Przy wejściu do biblioteki dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym.
 5. W bibliotece obowiązuje nakaz utrzymania bezpiecznej odległości pomiędzy użytkownikami w każdej przestrzeni placówki, wynoszący 1,5 m.
 6. W czytelniach można korzystać ze zbiorów (jednorazowo do 2 wol.) z każdej czytelni z wyłączeniem prasy bieżącej. Prasę można wypożyczać jedynie do domu.
 7. Zwracane materiały biblioteczne zostaną poddane 3 dniowej kwarantannie, podczas której nie będzie możliwe ponowne ich wypożyczenie i kserowanie przez innego czytelnika.
 8. W czytelniach udostępniamy komputery z dostępem do katalogu i baz on-line, nie będzie dostępna usługa korzystania z Internetu. Istnieje możliwość podłączenia własnych urządzeń do bezprzewodowego Internetu.
 9. Z chwilą otwarcia czytelń , czynne będą usługi kserowania, faksowania, laminowania i skanowania w godzinach ich otwarcia. Usługi są płatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 10. W wypożyczalniach zostaje przywrócony wolny dostęp do księgozbiorów. Jednorazowo w wypożyczalni dla dorosłych mogą przebywać 4 osoby, w wypożyczalni dla dzieci 2 osoby
  ( z wyłączeniem dzieci w towarzystwie rodziców).
 11. W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa wyłącza się z użytkowania szatnię, toalety dostępne są tylko dla użytkowników biblioteki. Obowiązuje zakaz wnoszenia  bagaży i pakunków o dużych rozmiarach oraz spożywania posiłków.

W bibliotece odbywa się regularny monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich,
w tym blatów, klawiatur i włączników.

Czytelnik przebywa w bibliotece na własną odpowiedzialność.

Może Ci się również spodoba