„Podstawy obsługi komputera dla seniorów”

25 maja podsumowano kolejny kurs komputerowy dla seniorów. Dyrektor Teresa Zawalna powitała wolontariuszy, seniorów i zaproszonych gości:Irenę Podsiadły – Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, Leszka Nowaka Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, Wojciecha Wyszomirskiego Kierownika Szkolenia Praktyk CKZiU.
Od 3 marca wolontariusze: Rafał Zamolski, Kamil Mikoś, Kamil Król, Kacper Marciniak, Adam Korczyński, Kamil Wiśniewski, Kacper Jęchorek uczniowie klasy IV TIE i III TI z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie spotykali się z seniorami i dzielili się swoją wiedzą z obsługi komputera. Dyrektor biblioteki podziękowała wolontariuszom i dyrekcji CKZiU za okazaną pomoc, a wyrazy uznania skierowała do seniorów, którzy w trakcie kursu wykazywali bardzo duże zaangażowanie i pilnie uczestniczyli w zajęciach. Seniorzy wyrazili swoje zadowolenie z odbytego kursu dziękując za poświęcony im czas i naukę.

Może Ci się również spodoba