Pokaz filmu dokumentalnego o obronie Domu Katolickiego z 30 maja 1960 r. w Zielonej Górze

29 maja 2019 r. odbyły się dwa bezpłatne pokazy filmu pt. „Wydarzenia Zielonogórskie 1960. Bitwa o Dom Katolicki” ukazujące protest, w którym uczestniczyło ponad 5 tys. osób, w tym również mieszkańcy naszej gminy.

W pierwszym pokazie filmu o godz. 11.00 uczestniczyli nauczyciele i młodzież z sulechowskich szkół. O godz. 16.00 odbył się drugi pokaz. Na projekcji filmu  obecni byli m. in. : burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys, dyr. SP nr 3 w Sulechowie Romuald Modrzyk, dyr. biblioteki publicznej Teresa Zawalna, uczestnik protestu Czesław Zdanowicz, oraz Eugeniusz Derlatka, Edward Szyjka i Stanisław Harzowski.

Pan Bogusław Malicki , który jest zaangażowany w upowszechnianie wiedzy o Wydarzeniach Zielonogórskich z 1960 roku, pisze artykuły i organizuje wystawy opowiedział o mieszkańcach naszej gminy, którzy brali udział w tamtych wydarzeniach : (Czesławie Zdanowiczu z Cigacic i Stanisławie Naosad z Brodów) oraz o młodych ludziach represjonowanych dlatego, że stanęli w obronie Domu Katolickiego.

Po projekcji filmu, uczestnicy zapoznali się z dokumentami zgromadzonymi przez B. Malickiego o tamtych wydarzeniach. Pan Czesław Zdanowicz opowiedział o tym jak uczestniczył w obronie Domu Katolickiego i o doznanych represjach. Mówił, że przez  3 tygodnie był aresztowany i ukarano go grzywną!

Wydany przez Gazetę Lubuską album “Wydarzenia Zielonogórskie 1960. Przywracamy pamięć” zawierający płytę DVD z filmem można zakupić w bibliotece w godzinach jej pracy do 7 czerwca.

Może Ci się również spodoba