Spotkanie z ks. Olgierdem

W ramach sulechowskich spotkań 7 czerwca biblioteka była współorganizatorem wystawy oraz spotkania z okazji 40 lecia święceń kapłańskich i 25 lecia posługi w Parafii Łęgowo ks. Olgierda Banasia.

Ksiądz Proboszcz Olgierd Banaś urodził się w 1949 r. w Sulęcinie. W latach 1963 – 1968 uczył się w Technikum Leśnym w Rzepinie. Po maturze pracował przez 1,5 roku na stanowisku podleśniczego w Nadleśnictwie Sulęcin. W latach 1969 – 1975 odbywał studia teologiczne i przygotowanie do kapłaństwa w Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Ks. Biskupa Wilhelma Pluty w dniu 15 czerwca 1975 r. W latach 1975 – 1977 był wikarym w Gaworzycach koło Głogowa. Od 1977 r. pracuje jako wikary w parafii św. Mikołaja w Głogowie. Tutaj zrodziła się pasja poszukiwania i poznawania przeszłości miasta, tworząc wystawę pt. „Kościoły Głogowa” . W 1984 r. został mianowany proboszczem i rozpoczął pracę w parafii Wysoka Cerekiew (dzisiaj Grodowiec). W 1990 r. przeniesiony zostaje do parafii Łęgowo. Parafia liczyła ok. 1600 osób (2006) i obejmuje trzy miejscowości – Łęgowo z kościółem parafialnym ok. 300 mieszkańców (2006), Buków z kościołem filialnym ok.. 600 mieszkańców (2006) oraz Klępsk z kościołem filialnym, ok. 700 mieszkańców (2006). Pod jego pieczę trafił zabytkowy drewniany kościół pw. Nawiedzenia NMP w Klępsku. Wówczas rozpoczął poszukiwania i badania nad historią klępskiego kościoła.

W latach 1993- 1997 za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków studenci wydziału konserwacji Uniwersytetu Toruńskiego przeprowadzili konserwację polichromii całego kościoła w Klępsku. W 1994 r. zorganizował sesję i wystawę „Zabytki klępskiego kościoła”, na którą zaprosił z wykładami historyków sztuki z Torunia, Wrocławia i Poznania. Zainteresowany tematyką drewnianych kościołów opracował w 1997 r. kolejną wystawę pt. „Kościoły drewniane diecezji zielonogórsko- gorzowskiej”. Wystawa prezentowana była w Paradyżu, Muzeum Regionalnym w Świebodzinie, skansenie Ochli, Smardzewie, Lubrzy oraz Görlitz w Niemczech. Zainteresowany historią witraży kościelnych w diecezji, w 2002 r. opracował wystawę „Witraże w kościołach diecezji do 1945 r.”. Wystawę prezentowano ponownie w Muzeum Regionalnym w Świebodzinie, muzeum w Poznaniu oraz sulechowskiej PWSZ. W latach 1997- 2000 zjechał Polskę w celu poznania kościołów drewnianych o konstrukcji szachulcowej. W 2004 r. na podstawie tych poszukiwań stworzył koleją wystawę – „Kościoły szachulcowe w Polsce”. Jako proboszcz parafii w Łęgowie postawił sobie za cel zabezpieczenie kościoła w Klępsku przed pożarem poprzez impregnację drewnianych elementów kościoła i założenie sygnalizacji pożarowej oraz włamaniowej. Dzięki temu kościół w Klępsku ocalał, gdy w 1996 r. został przez wandali podpalony.

Uczestniczył w kilku sesjach i konferencjach o tematyce zabezpieczeń przed włamaniem i pożarem – Częstochowa 1996 r., Warszawa 1997 r., Bydgoszcz 1998 r. i Poznań (SECUREX w latach 1996 – 2000). W roku 1991 wyróżniony zostaje okolicznościowym dyplomem przez Radę Miejską w Sulechowie za wkład w ratowanie zabytków oraz ich popularyzację. W dniu 25 stycznia 1997 r. Kapituła Lubuskiej Loży Liderów przyznała ks. Olgierdowi Banasiowi tytuł członka honorowego Loży. Dzięki jego staraniom i zaangażowaniu w 1998 r. parafia w Łęgowie otrzymała nagrodę I stopnia od Ministra Kultury i Sztuki w konkursie na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego. W tym przypadku brano pod uwagę wykonanie kompleksowej konserwacji drewnianego kościoła w Klępsku.W grudniu 2000 r. wyróżniony został przez wojewodę lubuskiego Stanisława Iwana i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dyplomem CONSERVATOR ECLESIAE, za wkład w ratowanie narodowego dziedzictwa kulturowego powierzonych ks. Banasiowi w opiekę cennych zabytków sakralnych. W 2006 r. m.in. dzięki staraniom Ks. Banasia i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w kościele w Klępsku zainstalowano nowoczesny system ochrony pożarowej sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uchwałą Nr VIII/75/2007 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2007 r. księdzu proboszczowi Olgierdowi Banasiowi nadano godność Honorowego Obywatela Gminy Sulechów.

W latach 2007 – 2009 przeprowadził renowację zabytkowych organów zbudowanych w 1822r. przez firmę Ludwiga Hartiga z Nowej Soli (do 1822) i Sulechowa )od 1823). Rok 2014 w kościele w Klęsku zakończył się wykonaniem nowej bezpiecznej instalacji elektrycznej, nowoczesnego komputerowego oświetlenia. Dzięki jego staraniom od połowy lipca 2013 r. przeprowadzono prace restauratorskie ołtarza i ambony w zabytkowym kościele w Klępsku. Środki pochodziły z Fundacji Niemiecko – Polskiej w Görlitz, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Gminy Sulechów. Za działalność na rzecz ochrony zabytków dnia 10 października 2013 r., otrzymał od ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – srebrny medal “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Opracowano na podstawie materiałów przekazanych przez ks. Olgierda Banasia.

Może Ci się również spodoba