Sulechowskie spotkania

Spotkanie z ks. Olgierdem

W ramach sulechowskich spotkań dnia 7 czerwca biblioteka była współorganizatorem wystawy oraz spotkania z okazji 40 lecia święceń kapłańskich i 25 lecia posługi w Parafii Łęgowo ks. Olgierda Banasia.

Ksiądz Proboszcz Olgierd Banaś urodził się w 1949 r. w Sulęcinie. W latach 1963 – 1968 uczył się w Technikum Leśnym w Rzepinie. Po maturze pracował przez 1,5 roku na stanowisku podleśniczego w Nadleśnictwie Sulęcin. W latach 1969 – 1975 odbywał studia teologiczne i przygotowanie do kapłaństwa w Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Ks. Biskupa Wilhelma Pluty w dniu 15 czerwca 1975 r. W latach 1975 – 1977 był wikarym w Gaworzycach koło Głogowa. Od 1977 r. pracuje jako wikary w parafii św. Mikołaja w Głogowie. Tutaj zrodziła się pasja poszukiwania i poznawania przeszłości miasta, tworząc wystawę pt. „Kościoły Głogowa” . W 1984 r. został mianowany proboszczem i rozpoczął pracę w parafii Wysoka Cerekiew (dzisiaj Grodowiec). W 1990 r. przeniesiony zostaje do parafii Łęgowo. Parafia liczyła ok. 1600 osób (2006) i obejmuje trzy miejscowości – Łęgowo z kościółem parafialnym ok. 300 mieszkańców (2006), Buków z kościołem filialnym ok.. 600 mieszkańców (2006) oraz Klępsk z kościołem filialnym, ok. 700 mieszkańców (2006). Pod jego pieczę trafił zabytkowy drewniany kościół pw. Nawiedzenia NMP w Klępsku. Wówczas rozpoczął poszukiwania i badania nad historią klępskiego kościoła. W latach 1993- 1997 za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków studenci wydziału konserwacji Uniwersytetu Toruńskiego przeprowadzili konserwację polichromii całego kościoła w Klępsku. W 1994 r. zorganizował sesję i wystawę „Zabytki klępskiego kościoła”, na którą zaprosił z wykładami historyków sztuki z Torunia, Wrocławia i Poznania. Zainteresowany tematyką drewnianych kościołów opracował w 1997 r. kolejną wystawę pt. „Kościoły drewniane diecezji zielonogórsko- gorzowskiej”. Wystawa prezentowana była w Paradyżu, Muzeum Regionalnym w Świebodzinie, skansenie Ochli, Smardzewie, Lubrzy oraz Görlitz w Niemczech. Zainteresowany historią witraży kościelnych w diecezji, w 2002 r. opracował wystawę „Witraże w kościołach diecezji do 1945 r.”. Wystawę prezentowano ponownie w Muzeum Regionalnym w Świebodzinie, muzeum w Poznaniu oraz sulechowskiej PWSZ. W latach 1997- 2000 zjechał Polskę w celu poznania kościołów drewnianych o konstrukcji szachulcowej. W 2004 r. na podstawie tych poszukiwań stworzył koleją wystawę – „Kościoły szachulcowe w Polsce”. Jako proboszcz parafii w Łęgowie postawił sobie za cel zabezpieczenie kościoła w Klępsku przed pożarem poprzez impregnację drewnianych elementów kościoła i założenie sygnalizacji pożarowej oraz włamaniowej. Dzięki temu kościół w Klępsku ocalał, gdy w 1996 r. został przez wandali podpalony. Uczestniczył w kilku sesjach i konferencjach o tematyce zabezpieczeń przed włamaniem i pożarem – Częstochowa 1996 r., Warszawa 1997 r., Bydgoszcz 1998 r. i Poznań (SECUREX w latach 1996 – 2000). W roku 1991 wyróżniony zostaje okolicznościowym dyplomem przez Radę Miejską w Sulechowie za wkład w ratowanie zabytków oraz ich popularyzację. W dniu 25 stycznia 1997 r. Kapituła Lubuskiej Loży Liderów przyznała ks. Olgierdowi Banasiowi tytuł członka honorowego Loży. Dzięki jego staraniom i zaangażowaniu w 1998 r. parafia w Łęgowie otrzymała nagrodę I stopnia od Ministra Kultury i Sztuki w konkursie na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego. W tym przypadku brano pod uwagę wykonanie kompleksowej konserwacji drewnianego kościoła w Klępsku.W grudniu 2000 r. wyróżniony został przez wojewodę lubuskiego Stanisława Iwana i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dyplomem CONSERVATOR ECLESIAE, za wkład w ratowanie narodowego dziedzictwa kulturowego powierzonych ks. Banasiowi w opiekę cennych zabytków sakralnych. W 2006 r. m.in. dzięki staraniom Ks. Banasia i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w kościele w Klępsku zainstalowano nowoczesny system ochrony pożarowej sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uchwałą Nr VIII/75/2007 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2007 r. księdzu proboszczowi Olgierdowi Banasiowi nadano godność Honorowego Obywatela Gminy Sulechów. W latach 2007 – 2009 przeprowadził renowację zabytkowych organów zbudowanych w 1822r. przez firmę Ludwiga Hartiga z Nowej Soli (do 1822) i Sulechowa )od 1823). Rok 2014 w kościele w Klęsku zakończył się wykonaniem nowej bezpiecznej instalacji elektrycznej, nowoczesnego komputerowego oświetlenia. Dzięki jego staraniom od połowy lipca 2013 r. przeprowadzono prace restauratorskie ołtarza i ambony w zabytkowym kościele w Klępsku. Środki pochodziły z Fundacji Niemiecko – Polskiej w Görlitz, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Gminy Sulechów. Za działalność na rzecz ochrony zabytków dnia 10 października 2013 r., otrzymał od ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – srebrny medal “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Opracowano na podstawie materiałów przekazanych przez ks. Olgierda Banasia.

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


lecie Samorządu Terytorialnego

27 maja odbyło się kolejne sulechowskie spotkanie tym razem poświęcone 25 leciu Samorządu Terytorialnego w Polsce. Zaproszonych gości i uczestników spotkania powitała dyrektor biblioteki Teresa Zawalna. Burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny przedstawił funkcjonowanie samorządu na terenie naszej gminy i wymienił osiągnięcia kolejnych kadencji samorządu, oraz przybliżył mieszkańcom ideę samorządności odpowiadając na zadane pytania. Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kaczmar zwrócił uwagę na to, że aktualna rada różni się od poprzednich tym, że dzięki jednomandatowym okręgom wyborczym weszli do niej ludzie popierani przez mieszkańców, a nie przez partie polityczne. Spotkaniu towarzyszyła wystawa przygotowana wspólnie z Działem Promocji Urzędu Miejskiego w Sulechowie poświęcona „25 leciu sulechowskiego samorządu” prezentująca składy Rady Miejskiej w Sulechowie od 1990 roku do chwili obecnej oraz kolejnych burmistrzów. Historię samorządu terytorialnego w Polsce przedstawiła dr Żaklina Skrenty wykładowca z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Obecnie samorządy mają kluczowe znaczenie dla stabilizacji i rozwoju kraju. To one decydują m.in. o tym, jak nam się żyje i jak świadczona jest większość usług publicznych, a sprawnie funkcjonujące samorządy to podstawa budowania zaufania obywateli. Obchody 25 lecia samorządności to dobry moment do dyskusji nie tylko o historii, ale także o przyszłości samorządu w Polsce.Po wysłuchaniu wykładu i obejrzeniu wystawy uczestnicy mogli również podziwiać prezentowane w Oddziale dla Dzieci prace przedszkolaków z Przedszkola nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie wykonane na konkurs rodzinny „Pojazdy z odpadów”.

„Autografy – moja pasja i sposób na życie”

20 maja biblioteka gościła kolekcjonera autografów Mateusza Rządkowskiego, absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie, tegorocznego maturzystę. Mateusz uczy się indywidualnie i jest dwukrotnym stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Jego pasją jest zbieranie autografów dzięki temu spotyka się ze znanymi ludźmi i przeżywa fascynujące chwile. Mateusz opowiedział uczestnikom spotkania jak rozpoczęła się jego przygoda z autografami, o trudnościach napotykanych podczas ich zbierania. Wskazał, które autografy są dla niego najcenniejsze. Marzeniem Mateusza jest otrzymanie autografu m. in. od aktora Keanu Reeves. Wystawa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży jak i osób starszych.

„Zaklinając czas w palecie barw”

22 kwietnia odbyło się kolejne „Sulechowskie spotkanie” w czasie, którego otwarto wystawę ph. „Zaklinając czas w palecie barw”. Tym razem gościliśmy sulechowiankę panią Ewę Lipnicką, której wielką pasją od 27 lat jest malarstwo.
Zgromadzone licznie audytorium powitała dyrektor biblioteki Teresa Zawalna, która moderowała całe spotkanie, ciepłe słowa skierował do malarki Burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny. Uczestnicy spotkania mieli okazję podziwiać niezwykłe miniaturowe pejzaże malowane na liściach, obrazy oraz ceramikę. Wystawę oglądać można do
6 maja 2015r. w Czytelni Oddziału dla Dorosłych.

 

 

Sulechowskie spotkania

11 marca odbyło się spotkanie ph. „ Górskie wędrówki Daniela Grupy”.
Pan Daniel z powołania kompozytor, z wyboru pianista, choć jak sam mówi bliżej mu do roli pisarza i … alpinisty opowiedział o swojej wędrówce na Kazbek jeden z najwyższych szczytów Kaukazu na granicy Gruzji z Rosją o wysokości 5047m. Swoją opowieść uatrakcyjnił pokazem sprzętu alpinistycznego, prezentacją fotografii i urywkami filmów z wyprawy. Według niego każdy, kto marzy o górach wysokich na taką górę jak Kazbek musi wejść, jest to pewien rodzaj testu organizmu, wytrzymałości, kondycji i ogromna motywacja przed kolejnymi wyzwaniami.