„W zaczarowanym świecie Doroty Gellner”

 

XII MAŁY KONKURS LITERACKI O TYTUŁ MISTRZA INTERPRETACJI –
„W zaczarowanym świecie Doroty Gellner”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów.
 2. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs oraz warunki uczestnictwa.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych z miasta i gminy Sulechów.
 4. Cele konkursu:
 • popularyzacja wierszy wśród dzieci,
 • przybliżenie postaci autorki wierszy dla dzieci Doroty Gellner,
 • uwrażliwienie na piękno poezji,
 • promocja czytelnictwa,
 • prezentacja zdolności artystycznych uczestników.
 1. Termin konkursu wyznacza się na 23 października 2018r., godzina 10.00, miejsce konkursu: Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów Oddział dla Dzieci.
 2. Recytację oceniać będzie jury powołane przez dyrektora biblioteki.
 3. Kryteria oceny:
 • pamięciowe opanowanie wiersza,
 • dykcja i interpretacja,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny.
 1. Każdy uczestnik recytuje wiersz wybrany przez organizatora przyporządkowany do odpowiedniej grupy wiekowej.
 2. Każda szkoła może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3  uczestników z każdej grupy wiekowej. Zgłoszenia przyjmowane będą w placówce biblioteki do dnia 16 października 2018r.
 3. Obowiązują karty zgłoszenia uczestnika do konkursu (karta w załączeniu regulaminu).
 4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. prosimy
  o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  wypełniając załączone do pisma oświadczenie oraz formularz zgłoszenia uczestnika do konkursu.

Może Ci się również spodoba