XIII Konkurs Recytatorski dla klas I-III “Dzieci mówią wiersze Tadeusza Kubiaka”

Recytowanie wiersza to trudna sztuka  deklamacji, ale jakże piękny  to bukiet wzruszeń
i emocji. Odważni uczestnicy, którzy niemal bez tremy, z ogromną pewnością siebie zaprezentowali  wiersze, zaangażowani opiekunowie, kibicujący rodzice i opiekunowie, wspólna radość z udanego występu, pełne napięcia oczekiwanie na wynik… Nie inaczej było podczas XIII Małego Konkursu Recytatorskiego o tytuł Mistrza Interpretacji pod hasłem ”Dzieci mówią wiersze Tadeusza Kubiaka”. Konkurs organizowany jest każdego roku od trzynastu już lat przez Bibliotekę Publiczną Gminy Sulechów Oddział dla Dzieci,  a skierowanym do uczniów klas I- III szkół podstawowych naszej gminy. Cel imprezy to  nade wszystko  propagowanie  poezji dziecięcej, rozbudzanie zainteresowania kulturą żywego słowa, promocja duch” zdrowej rywalizacji wśród dzieci oraz integracja uczniów ze szkół z całej gminy. Prawie wszystkie placówki miały swoich reprezentantów, 37 uczniów rywalizowało w trzech kategoriach wiekowych: klasy I , klasy II i klasy III. Recytacje  oceniało jury w składzie: Pani  Krystyna Knyspel kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Krystyna Jędrosz – wiceprezes stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sulechowie oraz Pani Teresa Zawalna – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów. Wybór nagrodzonych i wyróżnionych okazał się bardzo trudny, ponieważ wszyscy uczestnicy zaprezentowali niemały kunszt recytatorski,  a także umiejętności, nad którymi pilnie pracowali ze swymi opiekunami. Jury przyznało następujące nagrody: w kategorii klas I: Mistrzem Interpretacji została Michalina Trzaskalska ze Szkoły Podstawowej nr 3,  II miejsce zajął Hubert Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 1, III miejsce zajęła Antonina Butkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 a wyróżniony został Karol Matuszak ze Szkoły Podstawowej w Kijach; w kategorii klas II Mistrzem Interpretacji została Karolina Szkudelska ze Szkoły Podstawowej nr 3, II miejsce zajęła Hanna Szczurowska ze Szkoły Podstawowej nr 1, III miejsce zajęła Amelia Bużek ze Szkoły Podstawowej nr 1, a wyróżniona została Aleksandra Wilczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 1; w kategorii klas III Mistrzem Interpretacji została Anna Greszczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2, II miejsce zajął Szymon Chmielewski ze Szkoły Podstawowej nr 1, III miejsce zajęła Alicja Kukućka, a wyróżniona została Maja Wieczorek ze Szkoły Podstawowej w Brodach.  Laureaci otrzymali nagrody nie tylko książkowe, a wszyscy  uczestnicy  słodkiego cukierasa.

Biblioteka składa serdeczne podziękowania i gratulacje wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom.

Może Ci się również spodoba