Europejskie Dni Dziedzictwa to projekt społeczno-edukacyjny, którego celem jest przede wszystkim angażowanie społeczności w opiekę nad dziedzictwem kulturowym. Tegoroczna, 31. Edycja wydarzenia, obchodzona będzie pod hasłem „Żywe dziedzictwo-tradycje od pokoleń”. Chcemy zwrócić uwagę na różnorodność kulturowo etniczną naszego regionu, w kontekście kształtowania kultury i obyczajów na Ziemiach Zachodnich zamieszkałych przez powojennych osadników. Zapraszamy na spotkanie „Kim jesteśmy, skąd przyszliśmy?”, które rozpocznie się prelekcją pt. „Powojenny Sulechów na fotografiach i we wspomnieniach pierwszych osadników za ziemiach zachodnich i północnych”. Prowadząca Małgorzata Bukiel, jest historyczką i analityczką z Instytutu Zachodniego, jej zainteresowania badawcze koncentrują się na ziemiach zachodnich i północnych, ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Lubuskiej. Po prelekcji odbędzie się dyskusja. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa „Sulechów 1945-2000. Fotograficzne wspomnienia mieszkańców”. Serdecznie zapraszamy!

powered ByGiro.com

ikona osoby na wózku