DDK dla dzieci

Członkiem Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży może być każda osoba, która nie ukończyła 18 lat.

Celem Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży jest promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, rozbudzanie w nich ciekawości świata i poszerzanie horyzontów, tworzenie przyjaznych przestrzeni do rozmów o literaturze. To także pokazanie dzieciom i młodzieży przyjemności płynącej z czytania, zachęcenie ich do własnych przemyśleń na temat przeczytanej książki i wzmocnienie odwagi w formułowaniu swoich opinii.

 

Jak działa DKK dla dzieci?

DKK dla dzieci nie narzuca konkretnych tytułów książek, które będą omawiane, wybór zawsze zależy od Klubowiczów. Uczestnicy spotykają się w Bibliotece z wybraną przez siebie częstotliwością, zwykle raz na miesiąc.

By dołączyć do klubu nie trzeba mieć karty bibliotecznej, nie trzeba prowadzić poważnych dyskusji, ani znać się na literaturze, DKK mają na celu swobodną rozmowę klubowiczów o swoich osobistych odczuciach związanych z czytanymi książkami. Spotkania DKK toczą się w miłej atmosferze, każde z nich to niezwykła czytelnicza zabawa.

Organizujemy też spotkania z pisarzami i ilustratorami, warsztaty, konkursy literackie.

 

Dzieci

powered ByGiro.com

ikona osoby na wózku