REGULAMIN KORZYSTANIA Z KSIĄŻKOMATU

 

§1

Postanowienia ogólne.

 1. Książkomat jest własnością Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 52 w Sulechowie.
 2. Z książkomatu mogą korzystać osoby, które:
  1. są zarejestrowane w Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów;
  2. posiadają aktywną kartę czytelnika; 
  3. wyraziły zgodę na kontakt mailowy i telefoniczny;
  4. nie mają żadnych zobowiązań wobec Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

 

§2

Zasady korzystania z książkomatu. 

 1. Do obsługi książkomatu niezbędny jest SMS kod otrzymany na numer telefonu, który użytkownik podał podczas rejestracji w BPGS.
 2. Do książkomatu można zamawiać tylko książki, nie można zamawiać audiobooków i czasopism.
 3. Za pośrednictwem książkomatu można wypożyczać egzemplarze z księgozbioru dla dzieci (K2) oraz dla dorosłych (K1) BPGS w Sulechowie. Nie można wypożyczać książek z filii bibliotecznych. 
 4. Do książkomatu można zamówić maksymalnie 3 egzemplarze. 
 5. Aby odebrać książki z książkomatu, należy wcześniej złożyć zamówienie korzystając z dedykowanego numeru telefonu: 699 850 208.
 6. Zamawiając książki należy sprawdzić ich dostępność w katalogu online, nie można zamawiać pozycji aktualnie niedostępnych.
 7. W zamówieniu należy podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko osoby zamawiającej;
  2. tytuł i autora książki.
 8. Po dostarczeniu zamówionej pozycji do książkomatu, użytkownik otrzyma SMS kod wraz z numerem skrytki, którą otwiera i zamyka tym samym kodem. 
 9. Termin odbioru zamówienia z książkomatu to 2 dni robocze od momentu otrzymania SMS kodu. Nie odebranie książek w terminie spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 10. Zamówienia są umieszczane w książkomacie raz dziennie od poniedziałku do piątku  do godziny 14:00.

 

§3

Zasady zwrotów w książkomacie.

 1. Książki do zwrotu należy umieścić we wrzutni (nie należy umieszczać książek w skrytkach). Z wrzutni korzystamy tylko poza godzinami otwarcia biblioteki. 
 2. We wrzutni umieszczamy tylko książki pochodzące z księgozbioru BPGS. Nie wolno umieszczać audiobooków i czasopism.
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za inne przedmioty umieszczane we wrzutni. 

 

 

powered ByGiro.com

ikona osoby na wózku